Obvinění ze tří trestných činů – týrání zvířat, přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, z přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů – čelí 52letý muž z Příbramska.

„Podle všeho byl motivem jednání obviněného muže záměr zlikvidovat takzvanou škodnou ve svém hospodářství, ale v důsledku svého jednání usmrtil několik dalších volně žijících živočichů, zejména kriticky ohrožené dva orli mořské a silně ohrožené dvě vydry říční a káně lesní,“ upřesnila policejní mlvčí Vlasta Suchánková.

Policisté od počátku na tomto případu spolupracovali s celou řadou institucí zabývajících se ochranou zvířat a přírody. Vedle Státního veterinárního ústavu Praha i s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a zejména také s Českou společností ornitologickou, která v České republice jako jediná disponuje takzvanou „psí jednotkou“ (speciálně vycvičení psi na vyhledávání nejen uhynulých otrávených zvířat, položených návnad, ale i samotné látky karbofuran).

„V radiusu pěti set metrů od prvního místa nálezu byly právě za využití těchto psů objevena mimo jiné uhynulá vydra říční, káně lesní, kuna skalní a liška obecná, u kterých byly specializovaným pracovištěm provedeny pitvy za účelem zjištění úhynu, a to včetně toxikologického vyšetření zaměřeného na látku karbofuran, neboť dle polohy těl v místě nálezů tato zvířata vykazovala typické příznaky otravy karbofuranem,“ uvedla Vlasta Suchánková.

Všechna těla uhynulých zvířat byla předána Státnímu veterinárnímu ústavu Praha, který krom jiných činností provádí také vyšetřování širokého spektra domácích, exotických a volně žijících zvířat, a který provedl pitvy všech nalezených uhynulých zvířat. Jako příčinu jejich úhynu určil a identifikoval vysoce toxickou látku karbofuran, nebezpečnou nejen zvířatům, ale i lidem.

Společenská a kulturní hodnota uhynulých zvířat vyčíslená Agenturou ochrany přírody je stanovena na částku 252 tisíc korun za jednoho orla mořského, který je kriticky ohroženým druhem, jednoho káněte lesního na 25.200 korun a jedné vydry říční ve finanční částce 50.400 korun. Celková společenská a kulturní hodnota tak byla vyčíslena na částku 630 tisíc korun. U orlů se navíc jednalo o dospělého samce a samici.

„V daném případě vedou policisté i nadále vyšetřování. V případě projednání skutku před soudem může obviněnému muži, podle trestního zákoníku, hrozit trest odnětí svobody od dvou do šesti let,“ dodala Vlasta Suchánková.

Důležitá upozornění Policie ČR

● V případě nálezu podezřele uhynulého živočicha je na místě mimořádná opatrnost, a to zejména v případech, kdy zvíře leží v blízkosti otrávené návnady (může se jednat o masitou návnadu, případně vejce) a na místě je například i několik uhynulých zvířat pohromadě. V takových případech by měl nálezce uhynulé zvěře bezodkladně kontaktovat policisty a vyvarovat se jakýchkoliv kontaktů s touto zvěří. I vdechnutí výparů může být pro člověka vysoce nebezpečné.

● Držení vysoce nebezpečné a zakázané látky - karbofuran „zohledňuje“ i trestní zákoních v §284 - přechovávání omamných a psychotropních látek, za který hrozí až několikaleté tresty odnětí svobody.