Své hudební umění na koncertě předvedly kapely A bude hůř, Sex deviants, V pořádku, Nasalámu a ABH92. Muzikanti se vzdali honoráře za vystoupení ve prospěch Benefice. Velké poděkování patří také Václavovi Kaprhálovi, který benefiční akci uspořádal.

Stéblo provozuje denní stacionář, který poskytuje ambulantní služby dětem i dospělým se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i zdravotním postižením) bez omezení věku.

Cílem poskytování služby je zrovnoprávnit a zlepšit kvalitu života zdravotně postižených občanů. Služba umožňuje zdravotně postiženým uživatelům trávit část dne ve stimulujícím prostředí, které se snaží co nejvíce rozvíjet celkovou stránku jejich osobnosti, umožnit jim kontakt s vrstevníky a místním společenstvím.