Letos je vystaven také jeden z nejstarších betlémů zvaný Bartošův, který vyniká především velice jemnými rysy postaviček. Dále se veřejnosti poprvé po letech představuje v celé své kráse i kompletní betlém paní Melkesové.

Určité oživení tento rok představují tištěné a malované papírové betlémy, sběrateli někdy neprávem opomíjené. Přitom právě papírové jesličkové archy představovaly významný zdroj inspirace pro řezbáře, jako například postavičky Mikoláše Alše.

Mezi nejvzácnější exponáty pocházející až z 18. a 19. století patří oltářní obraz Svaté rodiny zapůjčený ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a postavy z Božího hrobu v životní velikosti namalované na dřevěných deskách, pocházející ze sbírky Městského muzea v Březnici.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v Galerii Františka Drtikola v Zámečku-Ernestinu. Expozici si budou moci návštěvníci prohlédnout až do 10. ledna příštího roku.