„S Březnicí se jedná o naši první spolupráci. Tuto putovní výstavu jsme březnické knihovně sami nabídli, a protože měla zájem, tak jsme se domluvili. Členové našeho klubu si mohou vytvářet různá dílka, která potom předvádíme na výstavě. Myslím, že jim to hlavně vyplní čas, a pokud se výrobek povede, mají z něho určitě i radost,“ uvedla Ota Pačesová ze spolku.

Mezi členy Klubu přátel červenobílé hole převažuje technika vyšívání karet (vánoční přání), protože ji lze vykonávat i bez zraku. K dalším oblíbeným technikám patří drátování, drhání a různé lepení. „Také jsme společně pomocí figurek ze samotvrdnoucí hlíny vytvořili "Betlém". Za ten jsme získali i ocenění, Modrého slona v Liberci a Senior-Handicap v Lysé nad Labem,“ poznamenala Ota Pačesová.

Nejčastější témata výtvarných prací se týkají Vánoc. Takže zájemci zhotovují různá přání pro sponzory i rodinné příslušníky a některá z nich jsou k vidění i na březnické výstavě.

Putovní výstava Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme… vznikla již v roce 2006. Od té doby ji klub prezentoval ve více jak šedesáti knihovnách po celé České republice, na několika městských úřadech a ve školách. „Zhruba to jsou čtyři výstavy ročně, někde přidáme i workshop pro školy. Ve Středočeském kraji byla k vidění již v Mělníku, Poděbradech, Benešově, Dobříši, Berouně, Mladé Boleslavi a nyní je v Březnici,“ dodala Ota Pačesová s tím, že první výstava roku 2019 by měla být v Nymburce.