V prostorách Drtinovy galerie, která je součástí muzea, bude ke zhlédnutí od 22. května do 3. října. Výstava představuje poštovní známky rozmanitých států světa, z nichž mnohé dnes už neexistují. Prostřednictvím vyobrazených koní nabízí nahlédnutí do 120 zemí.

Známky ukazují koně z různých úhlů pohledu. Nejen jejich rozmanitá plemena, ale také postihují jejich rozličné soužití s člověkem. Přibližují je totiž jako společníky pro zábavu a sport, jako dopravní prostředky určené k jízdě i do tahu, jako pomocníky v zemědělství i jako inspiraci pro umělce, avšak stranou pozornosti nezůstává ani jejich vojenské využití. Také o něm přinášejí poštovní známky řadu dokladů. To vše je zmapováno v průběhu historie. Mimochodem, první vyobrazení koně na známce se datuje již k roku 1852.

Stálé expozice

Za pozornost stojí i stálé expozice muzea, které v Chotilsku vzniklo přestavbou budov někdejšího statku na návsi. Představuje nejenom místního rodáka Františka Drtinu, který se v době kolem přelomu 19. a 20. století proslavil nejen jako filozof, univerzitní profesor a politik. Známý je také tím, že stál u zrodu skautského hnutí v Čechách. Založil první oddíl vodních skautů. Slavnější však je jeho syn – politik Prokop Drtina.

Především však muzeum v Chotilsku přibližuje „starou Vltavu“, tedy historii středního Povltaví a dění na řece i kolem ní v úseku od Županovic po někdejší Svatojánské proudy (včetně připomenutí míst, která zmizela pod hladinou přehrad). A také balonové létání se zaměřením jak na plynové, tak především na horkovzdušné balony. Nechybí však ani upozornění třeba na někdejší těžební činnost, která se v této oblasti zaměřovala na zlato i na žulu.