V programu zazní skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, B. M. Černohorského v podání současných i bývalých členů sboru za doprovodu souboru Musica Podberdensis. Sbor vystoupí pod taktovkou svého vedoucího a dirigenta Lukáše Marka. Koncert se koná za finanční podpory města Příbram.