Zájemci se mohou přijít přesvědčit v sobotu, jestli znají březohorské památky spojené s hornickou historií. Ve všech třech prohlídkových areálech Hornického muzea Příbram a blízkém okolí najdou tabulky s kresbami siluet zachovaných báňských objektů, a podle zvláštního tištěného průvodce, kterého obdrží zdarma ke vstupence do muzea za zvýhodněnou cenu 5 Kč, mohou určit, o které budovy se jedná. Znalci hornických památek budou odměněni drobným dárkem.

Také Památník Vojna Lešetice se zúčastní Dnů evropského dědictví a nabídne svým návštěvníkům kromě sníženého vstupného ve výši 5 Kč možnost prohlídky výstavy nazvané SORELA – socialistický realismus v architektuře, o uplatňování sovětského uměleckého stylu ve stavebnictví u nás, pod vlivem totalitní politické moci. Všechny expozice muzea jsou otevřeny od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka začíná v 16 hodin.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu. Konají se již od roku 1984, v České republice od roku 1991, a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem.