„Jde nám o to, aby vedle tradičních kulturních žánrů, které jsou k dispozici ve městě během roku, nechyběla ani ta poněkud netradiční setkání s duchovní hudbou nejen v klasické, ale i v moderní formě, rozhovory s osobnostmi, zajímavé divadlo, výstava a program pro děti,“ vysvětlila smysl festivalu Martina Svárovská z Pastoračního centra sv. Tomáše Dobříš.

U jeho vzniku stál nápad lidí z katolického i evangelického prostředí uspořádat v Dobříši v měsíci září několik kulturních akcí, které by prezentovaly dobrou kulturu a byly v souladu s křesťanskými hodnotami. Již na začátku mysleli na nabídku lidem všech věkových kategorií. „A také na to, aby festival měl charitativní charakter s cílem věnovat nějakou tu korunu těm, kteří se starají o lidi zdravotně či sociálně hendikepované,“ zavzpomínala Martina Svárovská.

Každý rok se během tří týdnů uskuteční šest až osm různých pořadů, převážně o víkendech. Vždy je na programu jedna neděle pro děti s divadelním představením, hrami a soutěžemi, výstava prací výtvarníků z Dobříšska, večer na zajímavé téma a setkání s významnou osobností, divadlo a koncerty. Nejen klasické hudby, ale i kvalitní muziky lehčího žánru.

„Výběr účinkujících je omezen naší náročností na kvalitu, malými finančními možnostmi a prostory, které máme k dispozici,“ poznamenala organizátorka s tím, že letos je na programu kromě Oborohu i divadelní představení Učiňme člověka, odpoledne pro rodiny s dětmi, výstava Kateřiny Bartošové, koncerty kapely Jablkoň a sboru Geshem nebo diskuse s religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Přesný program lze nalézt na www.farnostdobris.cz.


Slávek Klecandr

Kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr

Zájem o jednotlivé pořady je různý. Na koncerty vážné a jazzové hudby chodí tak čtyři desítky návštěvníků, populární skupiny typu Spirituál Kvintet přilákají až 220 lidí. „Velký koncert je díky laskavosti knížete Colloredo-Mannsfelda pořádán každoročně v zrcadlovém sále zámku jen za režijní poplatek. Tam bývá vstupné 50 až 200 korun podle atraktivnosti účinkujících. Tyto vstupenky je možné koupit předem v informačním středisku. Jinak je vstupné dobrovolné či doporučené,“ připomněla Martina Svárovská.

Loňský výtěžek festivalu činil zhruba dva tisíce korun. Ty byly předány občanskému sdružení Nezdi, které ve městě zřídilo nízkoprahový klub. Letos se pořadatelé chystají předat výtěžek občanskému sdružení Stéblo se sídlem v Boroticích.

Karel Souček