„Moderní barevný plakát, začínající v dnešní podobě zhruba v 70. až 80. letech 19. století, je výsledkem průmyslové revoluce, rozvoje strojové výroby zboží, stejně jako vývoje technologie tisku i vzniku velkých měst. Bez stovek tisíců a pak i milionů koupěchtivých a zábavychtivých obyvatel by prostě neměl smysl. Ostatně, i samotný plakát je průmyslovým produktem a trvalo poměrně dlouho, než se zjistilo, že by vedle informační funkce mohl mít i určitou estetickou kvalitu,“ vysvětluje Petr Štembera.

Prvním, kdo se o to zasloužil, byl Jules Chéret v Paříži 80. let 19. století. Původně řemeslník v tiskárně inovoval proces tisku s využitím tří či čtyř barev. Poměrně brzy, začátkem 90. let, se k němu a několika jeho konkurentům začali připojovat četní následovníci z řad především mladých, do té doby nepříliš známých umělců. Objevují se i první prodejci a sběratelé plakátů, autoři knih o nich, plakátové výstavy i specializované časopisy.

„Ti všichni přispěli k tomu, že plakát, tedy reklama (vždy reklamou byl a je) byla povýšena na roveň ostatních umění,“ zdůrazňuje kurátor.
Příbramská výstava bude průřezem plakátové sbírky Uměleckoprůmyslového musea, zdaleka největší u nás. Průřezem z jedné strany časovým, z druhé alespoň částečně tematickým. Před celkem obecně známou plakátovou historii, začínající Chéretem či Lautrecem, bude předsunuto několik neznámých děl, z nichž některá jsou naprostými světovými unikáty.

„A ještě před Chéretem a spol. uvidíme plakáty vycházející z akademické, případně historizující tradice malby a grafiky - často opomíjené, vznikající v době formování secesního názoru. Nejvíce místa pochopitelně dostane plakát přelomu století, ztotožňovaný se secesí, z center jako Paříž či Vídeň a z jednotlivých belgických, německých a italských měst,“ poznamenává Petr Štembera.

Druhou největší částí výstavy bude moderna 20. a začátku 30. let, doplněná párem plakátů masové popkultury té doby. „Nejčastěji zastoupenými tématy budou plakáty nejen uměleckých výstav, různých zábav, turistické plakáty a samozřejmě reklamní plakáty, předvádějící nejen nově se objevující předměty masové spotřeby, ale někdy i poměrně kuriózní záležitosti, dávno již zapomenuté,“ uzavírá kurátor.

Výstava potrvá do 11. října a zájemci si ji mohou prohlédnout denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Karel Souček