Na jejich vystoupení dorazilo ke skanzenu několik desítek lidí, kteří se po zahájení s nimi za zvuků hudby vydali krátkým průvodem do centra vsi, kde se na nádvoří místního statku odehrálo jejich letošní masopustní divadelní představení.

To se neslo v duchu známé ruské pohádky o Mrazíkovi, ale samozřejmě obohacenou o bohutínské a příbramské reálie, zasazené do humorného kontextu. Nechyběly ani nejrůznější dobroty v podobě sladkostí, ale i pravé české zabijačky.