Prostřednictvím havířské štreky se malí návštěvníci vžijí do role horníků, kteří vyrubanou stříbrnou rudu dopravovali na povrch. Vyzkoušejí si, jaké bylo prolézat úzkou štolou za světla kahanu, a při kutání na odvalu zkusí své štěstí při hledání vzorků minerálů – zájemci nechť si přinesou kladívka s sebou. Program se věnuje i starým měrným jednotkám, jejichž platnost v českých zemích skončila před 140 lety. Návštěvníci si mohou naměřit, kolik loktů sukna je třeba na hornickou perkytli, kolik měřic brambor potřebovala matka na nakrmení rodiny, kolik piva načepují v hospůdce unavenému havíři, objedná-li si máz, a další zajímavosti z běžného života před rokem 1875.