Například 145. výročí dosažení světového rekordu na dole Vojtěch. „Hloubky jednoho kilometru hloubky bylo dosaženo v roce 1875, což byla událost mezinárodního významu. Muzeum ji připomene mimo jiné v rámci slavné hornické Prokopské pouti 5. července,“ řekl ředitel muzea Josef Velfl.

K vidění bude zároveň expozice na dole Vojtěch a další doprovodné programy spojené zejména s fáráním do podzemí, což je největším lákadlem muzea.

Druhým významným jubileem bude 75. výročí konce druhé světové války. Není žádným tajemstvím, že poslední boje na evropském kontinentě se odehrály právě na Příbramsku. Muzeum se podílí na mnoha s koncem války souvisejícími akcemi včetně připomínky bitvy na Slivici, která se letos uskuteční v sobotu 16. května.

„Tento tradiční projekt se bude konat už po dvacáté, přitahující zájemce o vojenskou historii od nás i z ciziny, a nebude scházet ani tematická expozice situovaná do Památníku Vojna,“ připomněl ředitel příbramského muzea.

V letošním roce by také mělo dojít k instalaci dvou významných staveb v pobočce muzea ve Skanzenu Vysoký Chlumec. „Tím by měla být jeho podoba završena. Jedná se o hospodářské stavení z Mokřan a o obytný dům z Řikova. Oba objekty jsou velice cenné, datované do osmnáctého století,“ dodal Josef Velfl.