Vydáme se do Jesenice u Sedlčan, kde je necelý kilometr dlouhá křížová cesta udělaná jako naučná stezka.

Křížová cesta začíná přímo v obci Jesenice u kostela Nejsvětější Trojice a vede na nedaleký kopec Kalvárie.

Stezka seznamuje s historií kostela Nejsvětější Trojice v obci, všestranným farářem Antonínem Legem, který v Jesenici dvacet let působil na sklonku svého života, a samozřejmě s křížovou cestou.

Trasa naučné stezky je nenáročná. Až půjdete z obce po vedlejší silnici, stezka se později odklání a vede souběžně s vozovou cestou vstříc kopci Kalvárie.

I když nebývala nijak značená, orientace není složitá. Samotná křížová cesta začíná právě za odbočením vozové cesty ze silnice. Vznikla v první polovině 19. století. Poté dlouho chátrala. Teprve ve 20. století byla v roce 2004 slavnostně otevřena po kompletní renovaci.

Naučná stezka má celkem pět zastávek. První popisuje kostel Nejsvětější Trojice, druhá osobu faráře Antonína Lega, třetí včelařskou vášeň Lega, čtvrtá nejstarší historii křížové cesty a poslední pátá křížovou cestu v minulém století.