Kdy vzniklo sdružení Kros a jaké jsou jeho cíle?
„Vzniklo v dubnu letošního roku za účelem podpory kultury v regionu. Naše cíle jsou lokálního charakteru, chceme podporovat začínající kapely, kulturní i jiná uskupení a jednotlivce s nám blízkými idejemi a celkově rozšířit kulturní nabídku na Sedlčansku. Myslíme, že například hudba má velký vliv na utváření mladého člověka a ne vždy je to, co nám servírují média, to pravé. Undergroundová scéna je svou podstatou lidem bližší a často skrývá netušené hodnoty, proto se zaměřujeme téměř výhradně na ni.“

Co představuje název Kros?
„Tato zkratka znamená Kulturně-revoluční obroda Sedlčanska.“

Jaké další akce chcete kromě festivalu pořádat?
„Naše sdružení se zformovalo kolem absolventů a studentů sedlčanského gymnázia, kolem lidí, kteří už zhruba pět let působí na lokální undergroundové scéně. Za tu dobu jsme uspořádali množství koncertů a podpořili několik kulturních projektů. Na tuto tradici bychom rádi dále navazovali, tentokrát již oficiální cestou pod záštitou občanského sdružení. Kromě několika připravovaných koncertů se chceme zapojit do organizování benefičního festivalu na pomoc obětem letošních povodní, který se uskuteční rovněž v Příčovech. V budoucnosti bychom se rádi zasadili o vznik hudebního klubu v Sedlčanech.“

Nyní k sobotnímu festivalu. Jaké je jeho zaměření?
„Jak už jsem zmiňoval výše, orientujeme se hlavně na undergroundovou scénu. Tudíž hudební sekce festivalu nabídne směs místních, ale i přespolních kapel převážně punkrockového ražení. V programu se objeví i dvě skupiny hrající ska. Na vedlejší scéně budou žánry rozmanitější a doplní je alternativní kulturní program.“

Komu je festival určen?
„Osloví zřejmě mladší publikum. Ale počítáme s tím, že hlavní tahoun festivalu, plzeňská Znouzectnost, dík své dlouhé historii přivede i starší ročníky.“

Kde přesně a od kolika hodin se uskuteční?
„Za místo konání jsme zvolili Příčovy, které jsou svou blízkostí k regionálnímu centru, Sedlčanům, ideální lokalitou. Do Příčov se dá pohodlně dojít pěšky, ale zároveň se vyhneme přímému kontaktu se sídelní aglomerací. Navíc zdejší letní parket hostí několikrát do roka tradiční celovečerní zábavy, tudíž jsou obyvatelé obce na podobné akce zvyklí. Festival odstartuje v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, produkce bude trvat zhruba 14 hodin a vstupné činí příjemných 150 korun.“

Podle jakých kritérií jste kapely vybírali?
„Při výběru kapel jsme se zaměřili na ty, které jsou nám žánrově blízké a využili jsme při něm kontaktů z dřívějších akcí. V duchu našich idejí jsme také pozvali několik okolních formací.“

Jaký doprovodný program jste pro návštěvníky připravili?
„Je třeba vyzdvihnout výstavu Oběti neonacismu v Čechách po roce 1989, která je zapůjčena z památníku v Lidicích, a na kterou bude navazovat tématická přednáška. Jedním z bloků vedlejšího programu je také projekce a diskuze Amnesty International nebo diskuze o sexuálním násilí na ženách. O zajímavé zpestření se postará petrovický divadelní spolek Prase na koni.“

Chcete z celé akce udělat tradici?
„Dalo by se říci, že již fakticky navazujeme na předchozí příčovské festivaly, které byly většinou organizované obcí. Letos však bude celý festival v režii našeho sdružení a nese příznačný název Kros fest. Doufáme, že se vydaří počasí, akce bude mít úspěch a otevře tak dveře pro další ročník.“

Karel Souček