„S návštěvností cyklu Měsíc pro duši jsme již po řadu let spokojeni. Je vidět, že si zájemci na něj zvykli a těší nás, že jej rádi navštěvují. Na všechny pořady byl v loňském roce sál Galerie Františka Drtikola zaplněn. Cyklus se osvědčil v podobě, jakou má dosud, zásadnější změny tedy nechystáme,“ vysvětlila jedna z organizátorek Libuše Mlčochová z příbramské knihovny.

První akcí bude beseda s autorkou publikací o józe, alternativní medicíně, astrologii a tajemných jevech Olgou Krumlovskou s názvem Jak načerpat energii. Ta se v Příbrami představí vůbec poprvé a povídat si s ní ve středu 29. září přijede známá moderátorka Saskia Burešová.

Dále v galerii vystoupí písničkář a básník Jiří Dědeček, vystudovaná architektka Milena Moudrá, která se věnuje umění Feng shui, soubor Chairé s Alfredem Strejčkem a spisovatelka a publicistka Irena Fuchsová. Ta jediná se představí v knihovně.
„Snažíme se návštěvníkům poskytnout relaxaci a možnost jiného pohledu na každodenní problémy. Nabízíme setkání se zajímavými lidmi i názory, se kterými můžeme i nemusíme souhlasit, ale každopádně rozšiřují náš pohled na svět a život. Pořady by měly potěšit duši, ale někdy ji i trochu vyprovokovat ze zaběhnutých vzorců myšlení a chování,“ poznamenala Libuše Mlčochová.

Pro organizátory je důležité, že se jim na pořádání cyklu daří získávat finanční dotace a díky tomu nabízí vstupenky za ceny dostupné všem zájemcům.

Kromě koncertu Jiřího Dědečka činí 70 korun, na besedu s Irenou Fuchsovou je dokonce volný. „Velkým přínosem je spolupráce s Galerií Františka Drtikola, která má pro tento typ pořadů ideální prostory. I díky tomuto příjemnému prostředí je o jednotlivé akce velký zájem,“ uvedla Libuše Mlčochová.

Vstupenky lze v předprodeji zakoupit v Informačním středisku Knihovny Jana Drdy a příbramském Knihkupectví Olšanská.

Program:

Středa 29.9. - Jak načerpat energii – beseda s Olgou Krumlovskou
Čtvrtek 7.10. – Jiří Dědeček
Středa 13.10. – Feng Shui – beseda s Milenou Moudrou
Úterý 19.10. – Máchovské nokturno - Chairé a Alfred Strejček
Úterý 26.10. – Když se řekne … beseda s Irenou Fuchsovou
Všechny pořady se konají od 18 hodin

Karel Souček