V Chrámu múz neplatí zákonitosti času. Minulost i budoucnost se tu odehrávají naráz a přítomný okamžik je pouhou iluzí. Technické vynálezy, o nichž jsme včera snili, budou pro nás zítra samozřejmé.

Návštěvníci se díky průvodcům a průvodkyním ze sedlčanské ZUŠ seznámili s historií hudby, písma a výtvarných umění, to vše v prostorách výstavních expozic. Také byli seznámeni s Asimovovými zákony robotiky. Sami si mohli některé výtvarné techniky vyzkoušet a zhlédli a vyslechli si ukázky od odborníků. Dozvěděli se zajímavosti o historii umění a také přímo o muzeu.