Děti vyráběly svíčky, lovily ryby, poznávaly jejich druhy, hrály hokej, chodily po slicklině nebo skládaly puzzle. Také se dozvěděly podrobnosti o třídění odpadků, zajímavosti o práci hasičů a mohly si vyzkoušet jejich techniku.

Rodiče se mezitím mohli občerstvit ve stáncích nebo v restauraci.