Od osmi hodin vyhrávala na sedlčanském nádraží svižně hudba Rudy Ešnera, s níž si zahrál i sedlčanský starosta Jiří Burian. Organizátoři akce, členové občanského sdružení Posázavský Pacifik, si oblékli rakousko-uherské uniformy a atmosféru doby za císaře pána navodil nejznámější voják na celém světě – dobrý voják Josef Švejk s kapelou C. K. Šraml.

„Poslušně hlásím, že jsem ten Švejk prohranej panem feldkurátem v kartách," zasalutoval návštěvníkům a po své hudební vizitce a fanfárách „po svém" uvedl „Herr purkmistra" tedy sedlčanského starostu Jiřího Buriana a předal mu mikrofon. „Nesmírně si vážím našich předků, kteří udělali projekt, prosadili jej, ať již to byli radní, finanční magnáti, různí podnikatelé a ti, kteří svými fyzickými silami trať vybudovali. Existují dokumenty o tom, že dráha měla pokračovat směrem přes Příbram až na Plzeňsko," poznamenal mimo jiné starosta. 

„K tomu, aby ´Herr pukmistr´ vypravil vlak správným směrem, je nutné vzdát císaři Františku Josefu I., který tady nechal železnici postavit, hold," ujal se opět slova Švejk a dával divákům instruktáž, co mají podle rakousko-uherských regulí udělat. Švejk vypálil i ohlušující čestnou salvu. „Pusťte vlak na koleje," vyzval Jiřího Buriana a ten za doprovudu písně, kterou známe v podání krále komiků Vlasty Buriana, dal coby přednosta stanice historickému vláčku pokyn k odjezdu.

Lidé, kteří se do prvního vlaku nevešli, si mohli zakoupit vstupenku na další vyhlídkové jízdy. Během dne vlak poháněný parou pendloval mezi nádražími v Sedlčanech a v Olbramovicích ještě několikrát. Nadšenci z Posázavského Pacifiku nabízeli také jízdy historické posunovací lokomotivy a předváděli šperk v podobě funkčního parního válce Mamut, který se podle našich informací objevil v Sedlčanech jen díky tučnému finančnímu příspěvku jednoho soukromého dárce. K prohlídkám lákala výstava v salónním voze, která připomínala osudovou cestu Františka Ferdinanda d´Este do Sarajeva před sto lety. Magnetem byl také poštovní vagón vlakové pošty. Švejka a jeho kapelu vystřídala v hudební produkci country skupina a veselo bylo i na nádraží ve Štětkovicích. V neděli 28. září pak vyvezl zájemce na výlet nákladní „fotovlak", který táhla historická motorová lokomotiva „Hektor".

Keramické džbánky, pamětní razítko, pamětní list, dřevěná turistická známka, pohlednice a jiné upomínkové předměty v ceně již několika korun nebo desetikorun byla nabídka Posázavského Pacifiku, která se jen těžko odmítá. Zakoupit tu bylo možné i novou publikaci „Stopou dějin Sedlčanky", kterou představili autoři již v pátek 26. září v Městském muezu v Sedlčanech. Marie Břeňová