Další podrobnosti přinášíme v rozhovoru s koordinátorkou MC Dobříšek Petrou Štěpovou.

Je princip stejný jako u rytířů?
„Princip je obdobný, ale na zcela nové téma. Při Cestě tovaryšů děti zažijí, co vše podstoupil středověký učeň než se stal tovaryšem.“

Jak jste vůbec byli s rytíři loni spokojeni?
„Z průběhu i návštěvnosti loňské akce jsme byli všichni nadšeni, počasí nám přálo a zájem předčil naše očekávání. Cestu rytířů si prošlo 180
dětí předškolního a mladšího školního věku v doprovodu rodičů či prarodičů.“

Kolik úkolů a jaké budou děti plnit letos?
„Od startu k cíli si děti projdou a osobně vyzkouší několikero řemesel na celkem dvanácti stanovištích. Komu se poštěstí cestu zdárně projít a donést králi stavební plán, bude králem osobně pasován na tovaryše cechu stavitelského.“

Kolik lidí se do organizace tak velké akce zapojí?
„Ráda bych prozradila, že autory originálních nápadů a výrobci kulis jsou Jana a Mirek Farovi z občanského sdružení Společná Pohoda z Rosovic. Organizačně akci zajišťují půl roku předem společně Dobříšek s Pohodou a samotného dne se letos zúčastní 32 dobrovolníků. Nyní si nejvíce přejeme, aby nám vyšlo počasí a dětem i rodičům se cesta líbila.“

Vyhovuje vám prostředí zámeckého parku?
„Francouzský park Zámku Dobříš je ideální kulisou, letos jeho prostředí využijeme dokonce ve větší míře než v loňském roce.“

A jak se vám se správou zámku spolupracuje?
„Ceníme si naší dlouholeté spolupráce a výborné komunikace a již nyní se těšíme na příští jubilejní 10. ročník Svatováclavské slavnosti na zámku Dobříš.“

Karel Souček