„Kniha 800 let Petrovic představí celou historii obce. Autorům se dokonce podařilo zjistit informace o tom, kdo v které chalupě bydlel, sahající až do 17. století. V některých z nich ty rody žijí dodnes,“ uvedl starosta Petr Štěpánek.

Oslavy začnou už v červnu školní akademií, kdy si každá ze tříd připraví vystoupení na téma historie Petrovic. Vyvrcholí pak poslední víkend v červenci, kdy se uskuteční taneční zábava, Petrovické řezbování, ukázka historických vojenských batalionů, výstava fotografií z Petrovicka či koncert středověké kapely Dei Gratia.

„Bohužel místní ochotníci nestihnou nazkoušet divadelní hru o Anně Chadimové Slezákové, rodačce z Petrovicka a vynálezkyni tance polka,“ dodal Štěpánek.