Srazu se zúčastnilo 200 rodáků a přátel různého věku. Lidé se sešli v místní hasičské klubovně, kde byl předestřen celodenní program akce. Poté proběhlo přivítání s účastníky srazu i s hasiči. Byla předána ocenění za dlouholetou činnost v hasičském sboru. Nejstarším oceněným byl osmaosmdesátiletý František Loučka.

V poledne prošel obcí Pňovice průvod rodáků a přátel k památníku, kde byl položen věnec a uctěna památka padlých. Poté se všichni přemístili na místní koupaliště. Zde hrála hudba k tanci i poslechu, bylo připraveno občerstvení. Hasiči si připravili zajímavý program v podobě stroje času.

Zavzpomínalo se na založení hasičů SDH Pňovice, jež sahá až do roku 1873. Byli připomenuti i ti, kteří se zasloužili o největší slávu a vzestup místní jednotky.

Všichni se velice dobře bavili, od malých až po velké a zábava trvala do pozdních ranních hodin.

AUTOR: Jaroslava Nassová