Od 16.00 hodin chodili první hosté, kteří si kromě posezení mohli zároveň prohlédnout muzeum. Pro ty nejmenší byla připravena tvořivá dílnička, kde si mohly vyrobit papírové ptáčky nebo další jarní motivy.

V 17.30 hodin se odehrálo svěcení repliky božích muk, které pocházejí z roku 1706 a ze kterých se zachovalo pouze několik částí. Přítomen byl i starosta města Josef Vondrášek. Replika se stala novým exponátem muzea. Kurátor Podbrdského muzea Rudolf Šimek krátce povyprávěj o jejich původu a vzniku repliky.

Pravděpodobně samozná boží muka vznikla na základě stoprocentního zatmění slunce, které obyvatele vyděsilo. Některé znaky na nich jsou unikátní a zatím k odhalení jejich významu nedošlo. Ve stejném roce vzniklo podobných božích muk v okolí několik.

Potom byl samotný obřad svěcení a motlitby. Po jeho skončení se uvnitř muzea konala taneční slavnost za hudebního doprovodu kapely French Touch.