Naopak pomalu roste zájem o sobotní Čepobití spojené s večerní zábavou na březohorském náměstí J. A. Alise. „V posledních letech se na Čepobití soustředí stále více pozornosti veřejnosti,“ řekl Luděk Kolský ze spolku Prokop.

Naopak vzhledem k tomu, že pouť letos slavila třicet let svojí novodobé existence, tak účast v nedělním průvodu městem patřila za poslední roky k těm nižším. Nechyběli sice dvě hudby a zástupci hornických i dalších spolků z Příbrami i spřátelených měst a obcí včetně zástupce města v podobě místostarostky Zorky Brožíkové, ale přesto byl průvod kratší než v minulých letech.

„Bohužel je to dáno i tím, že členové jednotlivých spolků ubývají a v poslední řadě naše řady hodně dlouholetých členů bohužel opustilo už navždy,“ posteskla si před začátkem průvodu místopředsedkyně spolku Prokop Denisa Šrajnová.

Součástí nedělního programu bylo také v areálu Ševčinského dolu vystoupení Malého svatohorského divadélka ve spolupráci se skupinou historického šermu Adorea. To s humornou nadsázkou předvedlo fiktivní ukázku událostí, které mohly a také nemusely vést před 440 lety k povýšení Příbrami na císařem Rudolfem II. Na královské horní město.

Dále nechyběly oblíbené projížďky důlním vláčkem, prohlídka expozic Hornického muzea Příbram, pouťové atrakce a podobně.

Nicméně náměstí J. A. Alise už v neděli odpoledne bylo poloprázdné. Podle některých účastníků letošního ročníku to bylo také dané tím, že program odehrává na poměrně velké ploše a možná by bylo v budoucnu lepší více ho soustředit právě především na březohorské náměstí.