Na ní se představuje padesát děl předních českých umělců na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Hana Ročňáková. „Malíři na přelomu století přestali krajinu zobrazovat takovou jaká je, ale do malby vnášeli své vlastní pocity," řekla o vystavovaných obrazech ředitelka galerie Hana Ročňáková.

Výstava uvádí díla zakládajících postav moderního českého krajinářství Antonína Chittussiho a Julia Mařáka spolu s díly absolventů Mařákovy krajinářské školy. Prezentována je i následující symbolistní etapa, úzce spjatá s alegorickou řečí pohádky či s dobovou vizionářskou poezií.

„Je to lahůdka. I člověk, který není ve výtvarném umění nijak orientován, tak z těchto obrazů emoce jasně vycítí," dodala Hana Ročňáková.

Výstavu můžete navštívit až do 9. srpna.