V říjnu, kdy restaurátorky poskytly o fresce podrobnější výklad, stálo u sakristie ještě lešení. Teď je možné obdivovat nástěnnou malbu připomínající – prý možná záměrně gobelín – v plné kráse. Freska je olemována rámečkem se vzorem, kterému se říká diamantový a pochází z italských mozaik. „V dalších týdnech jsme dokončovaly retuše a pustily jsme se ještě do rekonstrukce pejska, který byl jako symbol věrnosti namalován na obraz záměrně. Z toho původního zbylo jen ouško a části nožiček. Měl smůlu, že byl vyobrazen v místech, kde byl později vysekán rozvod elektřiny. My si samy nemůžeme vymýšlet a obraz domalovávat. Doplnění každé tečky při retuši musíme zvažovat. Ale v tomto případě jsme psíka mohly opět oživit, protože jsme mohly doložit, že tam skutečně byl a jak vypadal," řekla spokojeně restaurátorka. „Fresku o rozměru 5,5 krát 2,2 metru jsme se rozhodly po pravé straně přibližně o metr po celé délce zkrátit a vrátily tam omítku, aby celá kompozice byla plnější," vysvětlila.

OBNOVENÉ  FRAGMENTY  z Klanění Tří Králů a Křest Krista v Jordánu dělí několik staletí.

„Práci jsme začaly v parném létě a skončily jí v prosinci. Pro nás byla velice příjemná a budeme na Sedlčany vzpomínat v dobrém . Spolupráce s panem farářem Stanislavem Glacem, Bedřichem Němečkem, Ladislavem Jelenem, Janem Růzhou, pracovníky městského úřadu a ostatními lidmi z farnosti, kteří tento projekt podpořili, byla výborná," vzkazují restaurátorky. Těší se, že do sedlčanského kostela se vrátí 10. ledna, kdy bude slavnostně v odpoledních hodinách proveden křest tohoto díla. Marie Břeňová