Po celý den byl v centru města připravený program, jehož součástí byl průvod v čele s králem a královnou, ve kterém je doprovázeli rytíři, kejklíři, muzikanti i prostý lid. Součástí slavnosti byly i řemeslné trhy, hudební a divadelní vystoupení či dobové hry pro děti.

Okolo třetí hodiny odpolední pak hlavní část programu vyvrcholila na louce pod rožmitálským zámkem. Královna zde přijala starosty obcí Rožmitálska, předala řád Paní rožmitálské a také se zaposlouchala do výpravného chvalozpěvu potulného barda, v jehož rámci skupiny historického šermu předvedly bitvu o korunu Českého království.

Večer program zakončil koncert několika kapel na nádvoří Podbrdského muzea.

Klára Ctiborová