Za asistence Agentury Dobrý den Pelhřimov půjde již o sedmý ročník této akce, kterou pokaždé zahajuje oficiálně místostarosta města Miroslav Hölzel advent a dává pokyn k rozsvícení vánočního stromu. Bohatý program je také oslavou Dne dětské knihy.

Vloni byl městu přiznán český rekord v kategorii Nejvíce lidí na jednom místě s rybou, kdy se sčítací přístroj komisaře zastavil u čísla 686!

Letos městská knihovna a její partneři opět vyzývají veřejnost, aby pomohla k vytvoření rekordu v kategorii „Nejvíce lidí na jednom místě s andělem." Půjde o trojrozměrné anděly z různých materiálů, s nimiž účastníci projdou na vyzvání branou vyzdobenou sedlčanským výtvarníkem Petrem Sůsou.

Prezident pelhřimovské agentury Miroslav Marek v pravidlech soutěže povolil, že nemusí jít jen o anděly z papíru, modelíny, keramiky, perníku, skla, kovu, vánoční ozdobu v této podobě. „Uznám, pokud sčítací branou projde například maminka s dítětem, které bude mít masku anděla se všemi znaky – křídly, dlouhou bílou nebo modrou řízou a hvězdou na čele," uvedl Marek. Pokus o vytvoření rekordu však bude pouze součástí celého odpoledne, které bude oficiálně zahájeno poslední listopadovou sobotu v 15.30 hodin.

Pořadatelé také vyhlašují výtvarnou soutěž. Do 30. října mohou děti osobně odevzdávat v sedlčanské knihovně nebo na její adresu odesílat svoje práce klasickou poštou. Inspiraci mají účastníci najít v textu básničky Miloše Kratochvíla Anděl strážný. Nejlepší a nejnápaditější malíři dostanou pěkné – nejen knižní ceny. Vítanou atrakcí jistě bude i adventní průvod a živý betlém. Na náměstí bude mít svůj stánek také redakce Příbramského deníku. Prvních sto zájemců zde bude mít k dispozici zdarma aktuální vydání deníku, v němž bude celá strana věnovaná Sedlčanům. (Marie Břeňová)

Anděl strážný„Andělíčku, můj strážníčku,
nechtěl bys mi vysvětlit,
proč jsem dneska dostal šutrem
a od táty jsem byl bit?
Chtěl jsem z praku střelit straku,
když nad domem letěla,
kámen zmizel v černém mraku,
pak mě trefil do čela!
Táta všechno dobře viděl,
co bylo dál, to už víš…
Andělíčku, můj strážníčku,
jak to, že mě nechráníš?!"
„Žádná bytost nemá nervy,
aby na tě dohlídla!
Jak jsi střílel z toho praku,
trefil jsi mě do křídla.
Střílet z praku u baráku, to se vážně nedělá,
hlídej se sám darebáku,
když sis zranil anděla!"
(ze sbírky „Pes nám spadla")
autor: Miloš Kratochvíl