Stejně jako v minulých letech byl o program velký zájem. Na ploše areálu skanzenu se představilo přes dvě desítky lidových řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se uplatnila i při stavbě tohoto skanzenu, byla k vidění například práce tesaře, kováře, kamnáře a příprava hliněných omítek. V provozu byl také mlýn z Radešic.

Svůj um a co obnáší, předvedli mimo jiné hrnčíř, košíkář, bednář, provazník, řezbář, včelař, přadlena, ale třeba i soustružník opracovávajícího dřevo na archaickém pružinovém soustruhu. Návštěvníci si mohli kromě tesání trámů, řezání pilou či vyřezávání vyzkoušet třeba i výrobu kamnových kachlí a podobně.

„Novinkou letošního Dne řemesel bylo předvádění výroby štípaných šindelů na pokrývání střech venkovských usedlostí a program doplnilo vystoupení flašinetáře Jana Bondry a folkových hudebních interpretů,“ řekl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl, jehož je skanzen ve Vysokém Chlumci pobočkou.