Program začal v půl sedmé u vchodu do Svatohorských schodů v Dlouhé ulici a po nich se veřejnost vydala až na samotné poutní místo nad městem. Návštěvníky pak v 19 hodin v Korunovační kapli přivítal sbor Svatohorských trubačů společně s P. Davidem Horáčkem. Součástí programu byly například Mariánské nešpory s gregoriánskými zpěvy, prohlídka nových varhan s výkladem či procházka ambity se zaměřením na terasu se sochami světců.

Návštěvníci mohli vystoupat také do věže, kde jim restaurátor Jiří Češka přiblížil historii věžních hodin. Například prozradil, že jako závaží jsou v hodinách použity malé dělové koule, či s jakými překážkami se při restaurování hodinového stroje musel potýkat. Ze samotné věže se veřejnosti také naskytl úžasný výhled na Příbram. 

Jiří Češka v současné době připravuje projekt, v jehož rámci by s veřejností navštěvoval věžní hodiny, které v regionu opravoval.

Veronika Bonková