Příbram – Od pátku 18. září je již bruslení na zimním stadionu v Příbrami pravidelně od pátku do neděle. Z důvodu posunu času tréninku HC Příbram však dojde ke drobné změně v provozní době. Jedná se o páteční bruslení, které se od 25. 9. bude konat až od 19.00 do 20.30. Soboty a neděle zůstávají beze změny.

Dobříš – V pátek a v sobotu si jednotka ze stanice HZS Dobříš připomene letošní 40. výročí profesionalizace služby hasičů ve městě. Součástí oslav bude páteční Den otevřených dveří stanice HZS Dobříš. Od 9 do 12 hodin si mohou malí i velcí návštěvníci prohlédnout prostory stanice, historické fotografie, současnou techniku a také výstroj a výzbroj hasičů. Oslavy vyvrcholí v sobotu od 13 hodin na Mírovém náměstí, kde se v bohatém programu představí ve statických a dynamických ukázkách i další složky integrovaného záchranného systému. Na závěr organizátoři nachystali koncert několika hudebních skupin.

Březnice – V neděli bude březnická synagoga patřit saxofonům. Od 17 hodin zde vystoupí České saxofonové kvarteto ve složení Roman Fojtíček (alt, tenor saxofon), Radim Kvasnica (alt, soprán saxofon), Michal Kostiuk (baryton saxofon) a Otakar Martinovský (tenor saxofon).

Sedlčany – V areálu Sedlčanské kotliny se o víkendu sejde vítězné kvarteto jezdců, kteří před čtyřiceti lety vybojovali pro tehdy Československou republiku nejvyšší metu na motokrosu národů. Kotlina ožije v sobotu odpoledne v neděli již od rána, kdy se po technických a administrativních přejímkách pojedou přibližně od půl osmé volné a měřené tréninkové jízdy, které budou předcházet závodu. Slavnostní ceremoniál je plánován na neděli na 11.30 hodin, při kterém nastoupí současní i legendární závodníci.

Sedlčany – Na fotbalovém hřišti Tatranu Sedlčany se v sobotu od 13 hodin opět po roce utká tým složený ze čtenářů proti spisovatelům a ilustrátorům. Sportovně-zábavnou akci, která je každoročně tečkou za Čtenářskou ligou, připravily zaměstnankyně Městské knihovny v Sedlčanech již pojedenácté. Kapitánem dospěláků bude spisovatel Miroslav Adamec. Účast potvrdil i Michal Viewegh. Zakopat si přijedou do Sedlčan například zvláště dětem dobře známí spisovatelé Miloš Kratochvíl a Petra Braunová nebo ilustrátoři Adolf Dudek a Markéta Vydrová.

BudínekPutovní pohár vedoucího odborné rady velitelů OSH Příbram v požárním útoku se uskuteční v sobotu od 13 hodin na místním stadionu. Soutěžní družstva mužů mají dva pokusy a oba časy se sčítají.

Jince – Mateřské centrum Jinečáček s 13. dělostřeleckým plukem a městysem pořádá v sobotu Brdský sedmiboj – rodinný sportovně branný den pro rodiny s dětmi. Start rodinných družstev bude od 9:00 do 10:00 na parkovišti u Posádkového domu armády. Rodinné družstvo může mít 2-6 osob, v něm musí být minimálně 1 dospělá osoba a 1 dítě.

Jince – V sobotu se koná turistický pochod s názvem Babí léto na Plešivci 2015. Start je od 8 do 12 hodin v chovatelském areálu v Jincích. Připravena jsou trasy 4 km, 16 km a vedou převážně po Naučné stezce Z Jinec až na Olymp Brd. Jedenáctikilometrová trasa je dodatečně vložená. Každý účastník obdrží popis trasy a mapku pochodu. Startovné je 30 korun, děti do patnácti let neplatí. Cíl je rovněž v chovatelském areálu v Jincích do 17 hodin. Drobné občerstvení zajištěno v areálu cíle. (kh, mb)