„Tvorba našeho spolku je takříkajíc dvojkolejná. Jednak poctivě usilujeme o originální realizaci myšlenkově náročnějších her známých autorů a dále vnímáme své poslání a místo v regionálním kontextu, kdy se zapojujeme do kulturních i společenských akcí našich měst. Nejznámější je Den s královnou, kdy pravidelně uvádíme premiéru kratší hry, jež se vztahuje k nějaké místní historické nebo bájné postavě,“ uvedl autor Toninky Miloslav Pešta.

Letos si na Dni s královnou odbyla premiéru právě Toninka. Jedná se o poctu Bohuslavě Čelakovské-Rajské, vlastním jménem Antonii Reissové, Tonince pro přátele, která pocházela z Rožmitálu. Podle tvůrců představení šlo o nevšední ženu, která velmi výrazně ovlivnila určitou fázi národního obrození.
„Tuto postavu jsem vybral ze tří důvodů. Prvním je pocit určitého historického dluhu, neboť tato národní buditelka je dnes poněkud opomíjená, přestože koncem 30. a ve 40. letech byla vůdčí osobností obrozeneckého života. Byla vzorem vzdělané moderní ženy, snažící se o zlepšení tehdejšího ženského údělu, propagující vědu a umění. Navíc ovlivnila i Boženu Němcovou,“ vysvětlil Pešta, který hru s Evou Peštovou také režíroval.

V salonu její sestry se scházeli představitelé české, slovenské, polské, srbské či ruské vědy a kultury. „Přesto je málo známá, nezanechala totiž po sobě řadu konkrétních uměleckých děl, které by se dobře vyjímaly v učebnici“, dodal autor.
Druhým důvodem byl obdiv ke krásnému člověku. Údajně byla krásná nejen fyzicky, ale také svou povahou. Nadšená z perspektivy vzdělání, velkorysá, přející, přitom sebe obětující. „A také mě dojal její lidský osud, zprvu tolik slibující, po spojení s životem Františka Ladislava Čelakovského však nečekaně a neuvěřitelně padající do propasti,“ poznamenal Miloslav Pešta.

Toho na námět upozornila pracovnice místního kulturního klubu Marie Kabátníková. „Když se pak přiblížila Johanka, bylo nutné převést to konečně na papír. Jenomže všechno nechávám na poslední chvíli, takže na první zkoušku jsem přinesl půlku textu a zbytek dovyprávěl. A přiznávám, že trochu se strachem, neboť jsem se obával, že druhým bude tento příběh připadat málo poutavý. Ale dobře to dopadlo a herci krásně spolupracovali,“ zdůraznil režisér.

V hlavní roli Toninky vystupuje Alena Heverová mladší, Boženu Němcovou hraje Marcela Hašková, malíře Klemense Tomáš Kulovaný, Amerlinga Mikuláš Pešta, služebnou Magda Šebková. Další repríza se uskuteční v sobotu 9. října ve Společenském centru v Rožmitále a v jednání jsou vystoupení v Písku a ve Strakonicích, Čelakovského rodišti.

Karel Souček