„Za tři roky co tuto akci pořádáme, si troufám říci, že se vryla do povědomí nejen velké části obyvatel Příbrami, ale i mnoha dalších z širokého okolí. Čertovský Novák přináší tradiční čerty, anděly, Mikuláše, dílničky, vánoční trhy, rozsvěcení vánočního stromu, ale také například zcela ojedinělý osvícený kočár s koňmi, velkolepý ohňostroj nebo oživlé postavy z pohádek,“ připomněl ředitel Sportovních zařízení Příbram Jan Slaba.

Bohatý program byl naplánován i na letošní 4. ročník, a to opět včetně každoročního velkolepého ohňostroje na závěr. Organizátoři do poslední chvíle doufali, že se oblíbená akce bude moci odehrát. Současně se také domlouval program podle toho, jaká opatření aktuálně platila a jaké možnosti povolovala. Po vzoru mnohých jiných měst se uvažovalo také o tom, že by se akce přesunula do on-line prostředí.

„Pokud bychom přenášeli program on-line, nebyl by zážitek zdaleka takový, jaký si naši návštěvníci zaslouží a očekávají. Navíc jsme měli obavy z toho, že i přes zákaz vstupu a uzavřený areál, by se nám návštěvníci setkávali u vstupů a kolem plotu, a to je přinejmenším pro takovou akci velmi nedůstojné a v této situaci vyloženě nežádoucí,“ uvedl Jan Slaba.

Podle něj je Čertovský Novák o setkávání lidí, přímých kontaktech a celý podvečer je vždy propojen v jeden velký zážitek zakončený ohňostrojem. „Má vás jednoduše vytáhnout ven z domovů a vtáhnout do děje a my chceme, aby to tak zůstalo,“ řekl Jan Slaba.

To byly hlavní důvody, proč se od akce nakonec ustoupilo úplně a nebude ani on-line verze. „Z pandemie máme i my velký respekt a zároveň nechceme dělat věci napůl, v tomto případě na čtvrt či dokonce méně,“ podotkl Jan Slaba.

Veškerá energie zaměstnanců Sportovních zařízení Příbram ve smyslu pořádání akcí je tak nyní směřována na přípravy letních akcí, koncertů, teambuildingů pro firmy i oslav pro jednotlivé zájemce. Vzhledem k výpadku letošního Čertovského Nováku bude ale podle slov ředitele jeho následující ročník o to větší a velkolepější než kterýkoli z předešlých.

Kulturní události v době koronaviru

- část programů, jak mikulášských i vánočních, se v současné době ruší bez náhrady

- některé události získávají svoji on-line verzi

- u některých ale organizátoři nechtějí přistoupit na tuto distanční událost, protože to není vhodný formát

- kapacity proto zaměstnanci nyní šetří na organizování událostí pro příští rok