Příbramská expozice podle scénáře historičky Lenky Blažkové představí práce výtečných místních řezbářů, zpravidla horníků, a také drobné figurky z chlebové hmoty či keramiky. K vidění bude například jeden z nejstarších a zároveň největších betlémů, takzvaný Vyskeřský, který vznikal od 2. poloviny 19. století v době největšího rozmachu příbramských stříbrných dolů.

„Jedním z jeho autorů byl horník a řezbář Antonín Mácha. Betlém obsahuje okolo 140 figur včetně postaviček havířů a více než 50 monumentálních staveb umístěných na podestě široké čtyři metry. Vzpomínané dílo spolu s dalšími v minulosti obešlo takřka celou Evropu na mnoha zahraničních tematických výstavách,“ přibližuje historii tohoto díla ředitel muzea Josef Velfl.

Dalším z vystavených kousků bude Stočesův betlém z Podlesí, Sýkorův pocházející z Luhu u Milína z 30. let 20. století, jesličky rodiny Melkesů z počátku 20. století od řezbáře Prokopa Melichara s 32 figurkami osob a téměř 30 postavičkami zvířat, betlém horníka Josefa Klimta z let 1908 – 1913 inspirovaný zástavbou havířských domků v Mariánské ulici na Březových Horách, skříňkový s historickými figurkami chlebáčků, novodobý betlém Milana Hoška v podobě modelu dolu zvaného štufnverk, či historický štufnverk z pozůstalosti akademického sochaře a místního rodáka Bohumíra Koubka.

„Řezba tohoto výtvoru byla patrně dílem vzpomínaného horníka a řezbáře Antonína Máchy. K novinkám se řadí též prezentace historických betlémů rodiny Stejskalů z Dubna z 2. poloviny 19. století, jesliček rodiny Provazníkových rovněž z Dubna, které spatřily světlo světa na přelomu 19. a 20. století. Z konce 19. století pocházejí jesličky rodiny Rotků ze Starého Podlesí a z téže obce je i betlém Františka Šimka a Františka Majera. Tyto čtyři exponáty zapůjčilo Národní muzeum Praha,“ dodává k letošní nabídce výstavy Josef Velfl.

Společně s muzeem se na výstavě podílí i spolek Příbramští betlémáři, který letos představí mimo jiné Rainerův betlém z Podlesí datovaný do let 1880–1920, další podleský betlém rodiny Lívanců z let 1890–1920, Strnišťův betlém z Obecnice z let 1930–1938 či jesličky rodiny Ježků a Vohradských z Orlova. K vidění bude i keramický betlém rodiny Marků z Rožmitálu pod Třemšínem, Chvalníkův betlém z Lázu a ze soukromé sbírky jesličky akademického malíře Karla Hojdena.

Výstavu Hornického muzea Příbram s více než dvaceti betlémy a dalšími unikátními exponáty, jakož i prezentaci zpracovaných vzpomínek na vánoční dobu v minulosti od Emanuela Kyliánka (1902–1967) ze Starého Podlesí lze navštívit v příbramském Zámečku – Ernestinu od 7. prosince až do 6. ledna 2019, a to vždy od 9 do 17 hodin. K slavnostní výzdobě výstavních sálů přispěly jako tradičně Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice.