V úvodní krátké přednášce seznámila s podmínkami života obojživelníků v Brdech Jana Fischerová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Své poutavé vyprávění doplnila promítáním snímků jednotlivých druhů žijících v Brdech i charakteristického prostředí, v něm je můžeme nejčastěji spatřit.

Přítomen byl i vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fišer. Oba dva hosté potom odpovídali na dotazy. Větší diskuse se týkala hlasových projevů žab v přírodě, ale i výskytu mloků, čolků a dalších druhů obojživelníků v jineckém regionu.

Debaty pokračovaly i při následné prohlídce výstavy fotografií Jany Doležalové a Romana Vlčka instalované v prvním patře společenského centra. Úvodní přednášku navštívili zástupci všech generací s vyhraněným vztahem k přírodě. Později využily příležitosti k seznámení s touto zajímavou problematikou i děti školního věku.

Miroslav Maršálek