„Mokřičtí patří k nejaktivnějším občanům našeho města. Zejména zdejší hasiči a myslivci se neúnavně starají o kulturní dění ve své osadě i ve městě Krásná Hora. Zejména je chválím za to, že si vlastním úsilím vybudovali kulturní dům," řekl starosta Krásné Hory Jiří Urban.

Oslavy začaly na návsi v Mokřicích slavnostní mší svatou u kapličky. Bohoslužbu pod širým nebem sloužil správce zdejší farnosti P. Jindřich Jan Nepomuk Löffelmann. Po skončení bohoslužby místní občané uctili památku svých předků položením věnce k pomníku padlých v 1. světové válce.

Druhá část oslav se konala v kulturním domě v Mokřicích, který vznikl přestavbou bývalého vepřína. „Většinu prací jsme si dělali svépomocí. Nakupovali jsme si prakticky jen materiál. Velmi děkujeme vedení města Krásná Hora za podporu," řekl starosta mokřických hasičů Martin Kortánek.


Setkání rodáků a přátel se v Mokřicích konalo letos již pošesté. To první se uskutečnilo v roce 1994, na to letošní přijelo téměř 180 rodáků z Mokřic a jejich rodinných příslušníků. Oslava v kulturním domě měla báječnou atmosféru, lidé si užívali pestrý raut a bavili se při hudbě populární hudební skupiny Pučmeláci. Zejména dětem udělala největší radost čokoládová fontána s ovocným fondue.

„Setkáním rodáků a přátel Mokřice začíná období oslav a zábav u nás. V létě se u nás na hřišti zvaném Šikmá plocha budou konat fotbalové turnaje, zábavy a hasičské soutěže. Na podzim se uskuteční výlov rybníku, na který přijíždí 300 až 400 lidí," vysvětlil Pavel Kabíček, místostarosta mokřických hasičů a jeden z hlavních organizátorů setkání.

JIŘÍ KUBÍK