„Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu za posledních 30 let. V první části, věnované starší době železné, má veřejnost možnost spatřit dosud neznámé nálezy z pohřebišť (Hrachov–Zrůbek, Nalžovice, Hořejany a Starý Knín) a sídlišť (Těchařovice, Modřovice a Milín). Expozici obohacuje částečná rekonstrukce oděvu ženy, nazvané Dáma z Hrazan, včetně věrné napodobeniny náhrdelníku ze skleněných korálků a bronzových závěsků ve tvaru malé nádobky," přiblížil expozice výstavy Michal Abušinov.

Druhá část výstavy seznamuje s vybranými výsledky výzkumů nalezišť z mladší doby železné, včetně keltského oppida u Hrazan.
Výstavu uzavírají exponáty z germánského sídliště u Zalužan.

Cenné artefakty byly zapůjčeny Národním muzeem, Centrem kultury a vzdělávání v Blatné, Prácheňským muzeem v Písku a Městským muzeem v Březnici. Některé tematické okruhy jsou na výstavě prezentované jen částečně; její součástí je proto tištěný katalog, který uvedené kapitoly doplňuje, či rozvádí o další příklady (v prodeji od 15. července).