Co je vlastně nízkoprahový klub?
Nízkoprahový klub je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Nízkoprahovost spočívá ve volném přístupu bez poplatku, objednání či uvádění účelu návštěvy. To umožňuje maximální dostupnost těchto služeb. Stačí jen přijít a strávit čas ve společnosti vrstevníků. Klub představuje zázemí s „čistým“ prostředím bez drog a násilí.


Jedná se o první nízkoprahový klub v Dobříši či celém Příbramsku?
V Dobříši se jedná o zcela novou službu, která zde dosud nebyla a z komunitního plánování vyplynulo, že zde chybí. V Příbrami nízkoprahový klub není, ani z žádné jiné obce bývalého okresu nemáme o existenci podobného zařízení zprávy.


Jakou bude mít otevírací dobu?
Mladým lidem bude zpočátku otevřen vždy v úterý a čtvrtek od 14 do 19 hodin. Od března je plánován provoz čtyřikrát týdně, tedy v úterý až pátek opět od 14 do 19 hodin.


Kde přesně a z jaké budovy vznikl?
Klub vzniká v Jáchymovské ulici, jedná se o budovu bývalého teplárenského výměníku. Místo jsme vytipovali ve spolupráci s vedením města, má pro službu ideální polohu, od místních škol a autobusového nádraží je to do pěti minut.


Byla přestavba složitá?
Přestavba byla náročná tím, že ji naše sdružení kvůli úspoře prostředků zajišťovalo svépomocí. Odborné stavební práce prováděli řemeslníci, veškeré plánování, vyřizování podkladů, organizování a pomocné práce pak naši členové a dobrovolníci. Rekonstrukce, která stála 315 tisíc korun, a zprovoznění objektu se podařily jen díky řadě bezplatně získaných věcí.


Dokážete odhadnout, kolik je v Dobříši potencionálních uživatelů vašeho klubu?
Služba je nová, počet uživatelů tak odhadujeme na základě údajů ze sociodemografické analýzy. Celkem 1300 osob ve věku 12 až 18 let na Dobříši buď žije nebo sem dojíždí do škol. Jim bude služba nabídnuta a předpokládáme, že 150 různých osob ji bude využívat opakovaně, a tím se stanou uživateli.


Jaké služby či programy jim chcete nabízet?
Hlavní náplní naší činnosti bude pravidelný provoz klubu. Ten doplňuje terénní práce, tedy nakontaktování a práce s mládeží v jejím přirozeném prostředí. Terénní pracovník bude docházet na místa, kde se mladí lidé pohybují, například zastávky nebo parky. Na podzim chystáme v klubu nízkoprahová odpoledne, což je série tématických akcí, které mají v počátku fungování klubu představit mladým lidem jeho prostory, pravidla a kontaktní pracovníky. Připravujeme besedy o cestování, výtvarná odpoledne či fotosoutěž.


S jakými organizacemi na Dobříšsku chcete spolupracovat?
Díky setkávání pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ v rámci komunitního plánování jsme se seznámili s aktivními dobříšskými subjekty. K nim patří Mateřské centrum Dobříšek, školy či ostatní poskytovatelé sociálních služeb. Chceme se zapojit do místního dění a vytvářet projekty, jejichž součástí bude spolupráce s jakoukoli místní organizací. Při zavádění služby se ale nyní spíše orientujeme na spolupráci s jinými nízkoprahovými kluby v Praze či Zruči nad Sázavou.


Jaká je spolupráce s radnicí?
Město Dobříš se na vzniku klubu podílí velice aktivně. Poskytuje nám prostory za symbolické nájemné, spolufinancuje rekonstrukci a v letošním roce hradí část nákladů, které souvisejí s poskytováním našich služeb.

KAREL SOUČEK