Nože a další chladné zbraně v Příbrami nabízeli soukromí výrobci, vedle nich rozbalily stánky i firmy zabývající se výrobou nožů už dlouhé roky, jako například firma Mikov či KDS Sedlčany. V nabídce nožů si mohl vybrat každý, neboť prodejci nabízeli jak obyčejné, tak i speciální nože do kuchyně, lovecké dýky nebo nože pro táborníky. Nechyběly ani tradiční rybičky, které byly středem zájmu především pro děti. Během výstavy byly i tradiční soutěže Nůž roku 2015 a Myslivecký nůž roku 2015, které zajišťuje Asociace nožířů Bohemia Cultellatores a časopis Myslivost. Příbramská výstava se koná pravidelně od roku 1992, a letos se uskutečnil již její 24. ročník. Vedle samotné výstavy nožů byl připraven i bohatý doprovodný program. Vystoupila v něm řada příbramských hudebních skupin a svoje umění předvedli například kováři, zbrojíři nebo řezbáři.