Její barevné vyobrazení dostávali návštěvníci u vchodu do kostela zdarma. Ten byl zcela zaplněný, což svědčilo o tom, že obyvatelé regionu měli o unikátní fresku, která se pro svou ojedinělost stává chloubou Sedlčan, zájem. Konec vánočního času oslavili společně s chrámovým sborem zpěvem písně Tichá noc, Narodil se Kristus Pán. Místní hudebníci za varhanního doprovodu Jiřího Němečka tak nahradili původně avizované vystoupení premonstrátů z kláštera v Milevsku.

Čtení z evangelia 
i z vlastní tvorby

Josef Soukup přiblížil příběh o Třech králích, který vypráví o narození Ježíše v judském Betlémě, králi Herodesovi a mudrcích od Východu, kteří zahlédli na obloze hvězdu a přišli se právě narozenému dítěti poklonit. „Vešli do domu, pak uviděli dítě s Marií, jeho matku. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země," řekl mimo jiné. U mikrofonu se vystřídalo několik řečníků. Jedním z nich byl také ředitel školy Propojení Jaroslav Nádvorník, který přednesl obsáhlou báseň Tři králové, kterou sám složil.

Legenda o Třech králích je hlavním motivem středověké fresky. Přijíždí na koni hornatou a skalnatou krajinou, aby se poklonili právě zrozenému mesiáši. Freska je výjimečná množstvím dalších postav, které jedou na koni a nebo kráčí v průvodu pěšky. „Domníváme se, že malbu objednal některý z Rožmberků na konci 14. století. Jednoznačně to dokládají pětilisté rozety na svornících v křížení žeber klenby a erb Rožmberků. Výpravný průvod a Klanění Tří králů plně odpovídá sebevědomí Rožmberků a jejich touze po vládnutí. Oblíbený svátek Tří králů bývá často spojován s korunovacemi králů – například císař Karel IV. byl korunován králem v Arelanském království 6. ledna 1365," uvedl Bedřich Němeček, který je znalcem historie místního kostela a byl platným pomocníkem také restaurátorkám. Stručný, ale zasvěcený výklad podala také Theodora Popová.

Hovořila o klečícím králi, postavách panoše, z nichž jeden ukazuje na betlémskou hvězdu, o hlavách v přilbách, o erbech, orámování malby vzorem, který pochází z Itálie nebo o tom, že k největšímu poškození malby došlo při přestavbách kostela v místech, kde byla původně vyobrazena Panna Maria s Ježíškem na klíně.

Dochovaly se jen jednotlivé fragmenty. „Když bylo odstraněno lešení, bylo pro nás velkým překvapením, že spodní linie obrazu je křivá. Pak jsme zjistili, že šlo o záměr a imitaci gobelínu nebo tapety," uvedla Popová.

„Freska má vybízet k modlitbě nebo obráceně, kdo se nemodlí, nikdy nepochopí, co na ní je. Je mi velikou ctí, že mohu tento starodávný a nově odkrytý obraz, tuto fresku požehnat," hovořil před křtem fresky Ondřej Salvet, který na farnosti v Sedlčanech před léty působil.

NADŠENI  byli z výsledku jak starosta Sedlčan Jiří Burian, tak i pracovnice radnice Hanka Hájková (vlevo). Město podpořilo zrestaurování unikátní fresky 200 tisíci korunami. Potřeba bylo celkem půl milionu korun.

Největší dárce připomíná destička

U fresky je na destičce vyryto: „Středověké fresky odkryli a zrestaurovali v roce 2015 restaurátoři pod vedením Theodory Popové a Markéty Pavlíkové. Dárci – město Sedlčany, starosta Jiří Burian, Riphart Graf Arco Zinneberg, Jiří Barták, Radim Passer, Jan Růzha a farníci. Organizační tým – Stanislav Glac, administrátor farnosti, Bedřich Němeček, Jan Růzha, Ladislav Jelen. Ať toto dílo, kteří naši předci stvořili ke slávě Boží, potěší ještě mnoho dalších generací." Administrátor Stanislav Glac veřejně poděkoval všem, kteří na obnovu nástěnné malby přispěli – třeba i tím, že si zakoupili certifikát v hodnotě 500 korun.

Freska byla přijata s nadšením

Programu v kostele sv. Martina se účastnili také zástupci sedlčanské radnice. Starosta města Jiří Burian hodnotil zrekonstruovanou fresku krátce a výstižně: „Je úžasná. Nádherná. Hotová senzace. O to víc jsem potěšen, že je možné ji obdivovat v letošním roce, kdy uplyne 700 let od narození Karla IV., a kdy si budeme tuto osobnost a jeho odkaz připomínat. A freska do jeho doby patří." Hanka Hájková z odboru školství a památkové péče městského úřadu byla středověkou malbou neméně nadšená: „Vůbec jsem netušila, že by pod vrstvami omítek mohlo něco takového vůbec být a navíc byla práce odvedená restaurátorkami ve skvělé kvalitě."

KOSTEL  sv. Martina byl ještě v neděli vánočně vyzdoben. Návštěvníky přivítal Stanislav Glac.

Nyní radnice, Sdružení obcí Sedlčanska, městské muzeum a pochopitelně Římskokatolická farnost Sedlčany budou hledat vhodné způsoby, jak tento skvost propagovat na webových stránkách, prostřednictvím letáků a především jak ji zpřístupnit turistům a milovníkům umění. Marie Břeňová