K vidění je výběr z autorova díla za poslední asi čtyři roky, tedy obrazy jak relativně staré, tak takové, na kterých barvy ještě ani nestačily zaschnout.

Tematicky lze vystavená díla rozdělit na velkoformátové malby tvořené v atelieru a zobrazující více či méně fantaskním, vždy však originálním způsobem tajemná místa brdských lesů, výjevy z plzeňských zákoutí i vzdálenějších končin světa jako je Wales, nebo Řecko.

Dále jsou zde i krajinomalby menších formátů tvořené v plenéru v lesích jižních Brd, na loukách jejich západního předpolí a na Lukášově oblíbeném kopci Kokšíně.

Výstava potrvá ještě asi 14 dní podle povětrnostních podmínek, neboť plátna jsou instalována pod širým nebem na fasádách malířova domku a v přilehlé zahradě. Návštěvu si lze domluvit na telefonu 722 604 057.