„Je to malá, ale velmi příjemná výstava určená hlavně těm, kdo mají vztah k Březnici. Jsou na ní k vidění i místa, která dnes již ve městě nenajdete,“ poznamenala vedoucí kulturního odboru březnické radnice Pavlína Heverová.
Josef Krejčí studoval v letech 1933–35 v soukromé malířské škole DEC ART v Praze. V dalších letech obohacoval své zkušenosti a poznatky při společné práci s akademickým malířem a sochařem Břetislavem Wernerem. Nejčastěji hledali náměty ve starém Povltaví, v okolí Březnice nebo na Karlovarsku.

„Josef Krejčí je malířem přírody. Objevuje její krásu v mnoha podobách. Často se vrací na stará místa, hledá nové pohledy, zachycuje tutéž krajinu v jiné atmosféře, náladě. Inspirující jsou i obrazy zachycující přírodu zámecké obory či pohledy na město. Objevují pro nás důvěrně známá místa, která po řadu let často netečně míjíme a najednou je očima výtvarníka začneme znovu objevovat,“ uvedla v katalogu březnické výstavy z roku 1985 Lenka Švejstilová.
V Březnickém zpravodaji z května 1989 zavzpomínal Josef Krejčí na své březnické působení.

„Funkci správce zámku jsem převzal asi v roce 1952. Začal jsem pracovat soustavně ve spolupráci s národním výborem až do 31. prosince 1984, celkem přes 30 let. Z důvodu stáří a nemoci jsem svoji činnost v zámku opustil. Od počátku jsem se staral, aby přidělené prostory zámku byly postupně věnovány kulturním – historickým účelům – památkám.“

Celý svůj život zasvětil Josef Krejčí tvořivé práci, jejímž cílem bylo obohatit kulturní život Březnice. „Desítky let pracoval jako správce březnického muzea a městské obrazárny. S energií sobě vlastní organizoval výstavy našich předních malířů,“ dodala Lenka Švejstilová.

Karel Souček