„Výstava s názvem Šlechta v boji za českou státnost připomíná významná veřejná prohlášení členů české šlechty, která vydali v době ohrožení naší vlasti nacismem. Plně tak tehdy podpořili svoji zemi, národ a jazyk. Návštěvníci výstavy se seznámí s jednotlivými signatáři šlechtických deklarací, s jejich rodinami a předky a také si přečtou kompletní texty jednotlivých prohlášení,“ říká Barbora Snopková ze zámku Dobříš.

Putovní výstavu pořádá rodokmenová společnost Rondo z. s. a rodina současného majitele zámku Dobříš Ing. Jeroma Colloredo-Mannsfelda, jehož dědeček byl jedním z těch, kteří šlechtické deklarace podepsali. Kromě Jeronýma Colloredo-Mannsfelda se mezi signatáře řadili i další tři členové rodu Colloredo-Mannsfeld – jeho synové Jeroným, Josef a Weikhard.

Jak uvádí publikace Šlechta na křižovatce (J. Županič a V. Hořička), dědeček současného majitele dobříšského zámku Jeroným (1870 – 1942) byl od poloviny 20. let nejvýznamnějším představitelem rodu Colloredo-Mannsfeld. Jako první člen rodiny našel zalíbení v námořnictvu a léta 1901 – 1904 prožil jako důstojník na různých plavidlech rakousko-uherské flotily. Během první světové války sloužil ve Středozemním moři pod velením admirála Horthyho a později dokonce přeplul na malé jachtě s dvoučlennou posádkou Atlantský oceán.

První z prohlášení, které výstava připomíná, nese název Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu, a představitelé 12 šlechtických rodů jej podepsali 17. září 1938 před prezidentem Edvardem Benešem. Následovala deklarace podepsaná týmiž rody 24. ledna 1939, kdy zářijový text připomněli šlechtici novému prezidentovi Emilu Háchovi. 7. září 1939 následně vzešlo v platnost Prohlášení české a moravské šlechty podepsané 85 signatáři z 33 šlechtických rodů.

Slavnostní vernisáž výstavy Šlechta v boji za českou státnost proběhne v zámecké Galerii JCM 4. října od 17 hodin za účasti rodiny Colloredo-Mannsfeld. Přístupna veřejnosti bude od 5. října každý den kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Jednotné vstupné je 40 korun.

Michaela Fialová Rozšafná