Předchozí
1 z 5
Další

Petr Hlinka: Hledání správného směru mě přivedlo k dětem

Jmenuji se Petr Hlinka, je mi 28 let a už od malička mám blízko k hokeji. Můj děda i táta aktivně hráli a trénovali, a tak jsem se již od mala pohyboval v prostředí ledního hokeje a sportu. Dětem, sportovcům a také lednímu hokeji se díky nové možnosti dělat výkonného ředitele HDC Příbram a zároveň působit jako učitel na základní škole můžu věnovat naplno i nyní. Abychom našli úplný zárodek toho, čemu se nyní věnuji, je třeba vrátit se o osm let zpět. Nastupoval jsem zrovna na Vyšší odbornou školu v Příbrami na obor Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací. Toho roku jsem měl před sebou zlomovou sezónu v ledním hokeji, ve které se mělo ukázat, zda budu pokračovat jako profesionální hráč, nebo zda budu sportovat jen pro radost a budu se věnovat škole a trénování. I následkem zranění mi toho roku sezóna nevyšla podle představ, a tak jsem se vrátil do rodného klubu, kde jsem mohl hrát s kamarády, se kterými jsem mé hokejové krůčky začínal, a zároveň jsem zde měl možnost pomáhat s tréninky náboru (dětí, které dělají své první hokejové krůčky. Už v tuto dobu jsem věděl, že práce s dětmi a mladými sportovci mě naplňuje mnohem více nežli práce s dospělými. Rozhodl jsem se tedy vydat vlastní cestou.

Lidé odvedle: Petr Hlinka.Zdroj: Jaroslava Nassová

Věděl jsem, že pokud chci trénovat a přispívat k vývoji mladých sportovců, musím se neustále rozvíjet a získat nové znalosti. Navštěvoval jsem proto mnoho odborných kurzů a seminářů a neustále jsem se snažil hledat nové metody a postupy k efektivnímu tréninku a vedení. Na své cestě jsem se nadchl pro funkční trénink a vývojovou kineziologii (zapojování vrozených celotělových svalových souher). Využil jsem proto kontaktů a zúčastnil se několika seminářů a odborných kurzů určených pro fyzioterapeuty, kde jsem získal spoustu dobrých a užitečných kontaktů. V roce 2016 jsem dostal možnost pronajmout si vlastní prostory a založit si tak své vlastní malé fitness studio. Zde jsem pokračoval ve sbírání zkušeností a rozvíjení své trenérské praxe. Staral jsem se o děti i sportovce a zároveň také o dospělou klientelu. Neustále jsem se snažil doplňovat vzdělání a zkoušet nové metody a cesty, jak ke komu přistupovat, tak abych mu dokázal pomoci.

Lidé odvedle: Petr Hlinka.Zdroj: Jaroslava Nassová

Stalo se to v roce 2018 při psaní mé diplomové práce. Narazil jsem na zprávu Českého statistického úřadu 2016 Zdraví dětí, ve které jsem objevil závažné a alarmující zdravotní statistiky týkající se dětí v ČR. Toto zjištění mi jen potvrdilo poznatky z mé praxe a já věděl, že musím něco změnit. Rozhodl jsem se přihlásit do programu Akcelerátoru VŠEM, který byl vytvořený pro rozvíjení nových, začínajících projektů. Do programu jsem se přihlásil s nápadem-jak snížit počet dětí se špatným držením těla v ČR a zároveň tak předejít hrozícím zdravotním komplikacím v jejich budoucím profesním životě.

Lidé odvedle: Petr Hlinka.Zdroj: Jaroslava Nassová

V první fázi nazvané 'startup camp' jsem poprvé svou vizi a cíl prezentoval. Členy komise a mentory, kteří se prezentací zúčastnili jsem svou myšlenkou zaujal natolik, abych mohl projít do další fáze 'Inkubace'. Práce přibývalo a střídalo se dobré období s horším. Každý si zde prošel krizí, ale postupně jsme všichni dali svým projektům konkrétní podoby a podařilo se nám validovat první výsledky. Práce se vyplatila, a tak jsem se svým projektem postupoval až do finální konečné fáze. Zde jsem úspěšně odprezentoval projekt a jeho procesy před širokou veřejností a měl možnost využívat mentory a konzultaci i po ukončení projektu. Díky mé diplomové práci a úspěšném působení v akcelerátoru jsem dostal cenu rektora a s ní 100procentní stipendium na navazující studium. Této možnosti jsem využil a nastoupil jsem na dálkové studium MBA, kde mohu získat nové vědomosti a poznatky.

Lidé odvedle: Petr Hlinka.Zdroj: Jaroslava Nassová

V současnosti, přesně rok po poslední fázi programu Akcelerátoru VŠEM jsem díky projektu dostal možnost učit na základní škole v Dobříši, kde učím informatiku a tělesnou výchovu a mám tak možnost na vlastní kůži validovat poznatky a metody práce s dětmi, které v projektu používáme. Tato práce mě baví, protože mám možnost pozitivně ovlivnit rozvoj dětí a sledovat tak jejich progres. Díky pozitivním ohlasům z řad rodičů jsem dostal nabídku stát se výkonným ředitelem nově vznikajícího centra pro rozvoj hokejových hráčů a dalších sportovců - HDC Czech Republic. Toto centrum disponuje nejmodernějšími prostředky a technologiemi vhodnými pro práci a rozvoj sportovců od dětí, až po profesionály. Věřím, že propojení mého současného projektu s možnostmi sportovního centra HDC Czech Republic pomůže přispět k naplnění mého cíle - podporovat zdravý růst dětí a pohyb bez omezení.

Lidé odvedle: Petr Hlinka.Zdroj: Jaroslava Nassová