více >>
Deník

Lesní škola dává dětem prostor pro sny

Lesní komunitní škola a školka Jsem lesem v Dobříši v pondělí 2. září slavnostně zahájila třetí rok své existence. Školáci se učí ve smíšeném kolektivu malotřídky. Každý měsíc mají jedno téma, ve kterém si osvojují učivo jednotlivých předmětů pro jednotlivé ročníky.

Matematiku se učí především pomocí Hejného metody, ale nevyhýbají se ani klasické matematice. Číst se učí genetickou metodou a píší vázaným písmem. Po ukončení ročníků v komunitní lesní škole má dítě srovnatelné znalosti jako z klasické základní školy a není tedy problém k přestoupit i v průběhu školní docházky (a samozřejmě také naopak).

Kromě běžného vzdělávání se škola soustředí především na vytváření bezpečné a přátelské atmosféry, která umožňuje dětem učit se od sebe navzájem, spolupracovat na projektech a získávat důvěru sama v sebe i ve své schopnosti a rozvíjet tak především z vnitřní motivace svůj potenciál.

Děti v lesní škole jsou v režimu domácího vzdělávání. "Vedeme je k tomu, aby uměly samy ohodnotit své pokroky a aby naší pomocí dosahovaly cílů, které si samy vytyčí. U nás nenajdete známky a na vysvědčení mají děti slovní hodnocení," řekla ředitelka školy Barbora Uchytilová.

Lesní komunitní škola Jsem lesem Dobříš

Prvňáci z Lesní komunitní školy v Dobříši. Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová

Lesní komunitní škola Jsem lesem Dobříš

Prvňáci z Lesní komunitní školy v Dobříši. Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová

Lesní komunitní škola Jsem lesem Dobříš

Prvňáci z Lesní komunitní školy v Dobříši. Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová

Lesní komunitní škola Jsem lesem Dobříš

Prvňáci z Lesní komunitní školy v Dobříši. Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová

Příště si představíme děti ze ZŠ v Petrovicích u Sedlčan. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 9. října 2019.

Dále z vašeho Deníku