více >>
Deník

Škola v Krásné Hoře nad Vltavou má ekologické vytápění

Škola v Krásné Hoře nad Vltavou je umístěna ve dvou objektech vzdálených od sebe asi 200 metrů. V hlavní budově jsou všechny učebny, tělocvična, školní jídelna, ve druhé budově je školní družina a mateřská škola. Oba objekty se nacházejí blízko centra města asi 100 metrů od náměstí, kde je hlavní autobusová zastávka.

Škola je spojena s mateřskou školou s počtem 33 dětí a samotnou základní školu navštěvuje 105 žáků. V roce 2010 byly budovy zatepleny, vyměněna okna a venkovní dveře. Změnil se způsob vytápění, kdy se začala budova základní školy, tělocvična a jídelna se vytápět kotlem na štěpku. Budova mateřské školy je vytápěna tepelným čerpadlem.

Tato změna se uskutečnila díky dvěma dotacím, které město získalo. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí i s částečnou finanční podporou Středočeského kraje.

Děti mohou ve škole navštěvovat několik kroužků jako Malované zpívánky, Vaření, Logopedii, Volejbal nebo Audiovizuální tvorbu. Navštěvovat mohou také školní knihovnu. V rámci preventivního programu škol nabízí i řadu volnočasových aktivit zajišťovaných školou a je součástí Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, který má škola zpracovaný.

Prvňáčci z Krásné Hory nad Vltavou.

Prvňáčci z Krásné Hory nad Vltavou. Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová

Příště si představíme děti ze ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 16. října 2019.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky