více >>
Deník

Základní škola v Hluboši vede děti ke zdravému životnímu stylu

'Základka' v Hluboši je školou malotřídního typu s kapacitou 60 žáků. Ti jsou vzděláváni dle Školního vzdělávacího programu „Školou k životu“. Žáky škola vede ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím různých projektů, například Ovoce do škol.

Škola rozvíjí jejich zájem o tradice (například masopust, vánoční zpívání koled, velikonoční tradice), vede je k úctě a lásce k přírodě (pobyt a výuka v přírodě a na školním pozemku, výlety s ekotematikou) a současně se také inspiruje moderními trendy práce na počítačích a interaktivní tabuli.

Výuka v prvním až pátém ročníku probíhá ve dvou třídách, s maximálním počtem 20 žáků v jedné třídě. „V současné době máme 28 dětí a žáci jsou vedeni nejen ke vzájemné spolupráci napříč ročníky, ale i k jejich vlastní samostatnosti,“ řekl ředitel vzdělávacího zařízení Jiří Schmidt.

Budova školy je umístěna v klidné části Hluboše. Výhodou je rozsáhlý školní pozemek s herními prvky. Školu navštěvují žáci z obcí a osad Hluboš, Kardavec, Bratkovice, Dominikální Paseky a dalších. V přízemí budovy se nachází mateřská škola a školní jídelna.

Spojení mateřské a základní školy vidí její vedení jako výhodu. „Prolínáme se jednak učiteli, tedy že některé učitelky z mateřské školy učí některé předměty i na základní škole, třeba tělocvik, a naopak když je potřeba, tak my jdeme učit do školky, takže děti z obou zařízení jsou na nás zvyklé,“ vysvětlil Jiří Schmidt.

Pro školu je významná vzájemná spolupráce s mateřinkou, pořádá společně výlety například po historických památkách v okolí, akce, vzájemné návštěvy žáků ve výuce, a proto přechod žáka mateřské školy do prvního ročníku základní školy je přirozenější, citlivější a méně náročný.

Prvňáčci z Hluboši ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Hluboši ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Nečín. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 15. ledna 2020.

Dále z vašeho Deníku