více >>
Deník

Základní škola ve Višňové se zaměřuje na práci s PC, ale i na literaturu

Na základní školu do Višňové chodí žáci prvního stupně, tedy děti od první do páté třídy. Vzhledem k malému počtu žáků (50 dětí) je škola čtyřtřídní (1. a 4. ročník má vyučování společně).

Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola pro všechny, od třetího ročníku s výukou cizího jazyka - angličtiny.

Výuka počítačových dovedností probíhá v 5. ročníku, mladší děti se seznamují s prací na PC v kroužku. Práce na počítačích je pro děti poučením i zábavou, proto mohou počítač využívat i během některých přestávek, nebo při pobytu ve školní družině.

Součástí vyučování jsou také takzvané projektové dny – vícedenní tematicky zaměřené bloky, kdy žáci formou komplexního prozkoumání problému nebo jevu plní učební plány jednotlivých předmětů.

Žáci školy se pravidelně účastní různých soutěží, například přespolního běhu, vybíjené, McDonald´s Cupu či soutěže v atletické všestrannosti.

Škola je vybavena také literárním kabinetem, který je otevřen pro děti vždy o přestávkách a odpoledne. Literární kabinet navštěvují pravidelně všichni žáci, v čítárně (sborovna školy) je umístěna interaktivní tabule pro výuku i počítač pro kantory s napojením na internet. V počítačové třídě je devět PC s napojením na internet.

Škola pravidelně pořádá návštěvy divadelních představení v Příbrami nebo v Praze. Koncem školního roku jezdí děti na školní výlet. Dlouho očekávanou událostí je i školní jarmark spojený se zahájením adventu a vánoční besídkou a také Zahradní slavnost při ukončení školního roku.

Prvňáčci z Višňové ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Višňové ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

Příště si představíme děti ze ZŠ Milín. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 11. prosince 2019.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky