více >>
Deník

V Příbrami je škola s bohatou hudební minulostí

Základní škola v Jiráskových sadech v Příbrami má opravdu bohatou historii, o čemž mimo jiné svědčí o to, že loni oslavila 110 let své existence. Protože její historie i současnost je spojená se zpěvem, tak popřát a zazpívat si se školním sborem přijel i Zdeněk Svěrák.

Na začátku 20. století bylo zřejmé, že Příbram potřebuje ještě další vzdělávací ústav a počátkem školního roku 1904/1905 byla zřízena státní reálka, která z počátku vyučovala v prostorách obecní dívčí školy na Příkopech. Ředitelem byl jmenován Jan Štěpánek. Ten pak podal návrh na umístění nové budovy reálky mezi arcibiskupský konvikt a reálné gymnázium, do míst, kde byla doposud Městská zahrada.

Se stavbou se započalo 29. října roku 1906. Současně s ní byla započata stavba ředitelského domu v parku Zátiší. 31. července 1908 byla stavba budovy nové školy zkolaudována. Samotná výuka byla zahájená 20. září 1908.

V roce 1942 byla reálka sloučena se sousedním gymnáziem. Ředitelem se stal Josef Lukeš, který byl však téhož roku v důsledku atentátu na Heydricha spolu se studentem Stočesem a jeho otcem popraven. Po osvobození v roce 1945 byly opět zřízeny ústavy dva.

V roce 1948 na základě školské reformy Zdeňka Nejedlého se změnila dosavadní osmiletá gymnázia na čtyřletá. Na počátku školního roku 1949/1950 byly obě školy zase sloučeny v jeden ústav pod názvem Státní reálné gymnázium. V roce 1953 bylo reálné gymnázium změněno v jedenáctiletou střední školu. Ve školním roce 1958/1959 se toto gymnázium přestěhovalo do nové budovy v Příbrami VII , kde sídlí dosud.

Od tohoto školního roku byla v původní budově v Jiráskových sadech zřízena osmiletá střední škola, v pořadí čtvrtá. Na základě rozšíření základního vzdělání na devět let byla od 1. září 1959 tato osmiletka změněna na devítiletou střední školu a v roce 1961 na základní devítiletou školu. Od roku 1983 je pak tato škola známá jako 4. základní škola.

Koncem 20. století značně klesla v celém našem státě porodnost, bylo stále méně dětí školou povinných. V rámci úspor muselo dojít ke slučování škol. Tato událost zasáhla i 4. základní školu. Původním záměrem města bylo v této budově zcela zrušit základní školu a budovu přenechat vysokému školství. Nakonec byla v roce 2003 sloučena s 2. základní školou Josefa Strejce v Příbrami. Začaly se tak psát nové dějiny nové školy, která nese název Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273.

S existencí školy je spojeno také několik významných osobností. Jednou z nich je bývalý absolvent reálky Josef Kholl, bojovník za svobodu národa. Za fašistické okupace se účastnil podzemního hnutí Obrana národa. Padl na bojišti u Dukly 22. září 1944. Ve vestibulu budovy mu byla v roce 1994 odhalena pamětní deska.

Další osobností je pak další absolvent – Václav Šára, sochař. Příbram zdobí dvě sousoší: pomník Aloisi Jiráskovi v Jiráskových sadech, pomník padlým na Březových Horách a několik reliéfních desek.

Na naší škole také studoval Jan Baptista Bárta, mnich františkánského řádu, který byl v 50. letech 20. stol. odsouzen jako nepřítel republiky a uvězněn. V roce 1998 mu byla odhalena na fasádě budovy pamětní deska.

Historie školy je také spojena s hudebním děním ve městě. Od roku 1949 získal aulu naší školy Příbramský dětský sbor vedený panem Antonínem Vepřekem. Jako violoncellista vstoupil do Příbramské filharmonie, ujal se vedení smíšeného sboru Lumír-Dobromila, ale především se začal věnovat se svými žačkami sborovému zpěvu.

Za velmi krátký čas si příbramský sbor získal značné obliby, spolupracoval dokonce s rozhlasem a počátkem roku 1943 se také představil pražské veřejnosti. Antonín Vepřek dovedl Příbramský dětský sbor k absolutní špičce mezi sbory. Zasloužil se také o založení nového Příbramského smíšeného sboru. V roce 1971 odchází Antonín Vepřek do důchodu, ale ve své práci s dětmi pokračuje. Umírá nečekaně v prosinci roku 1977.

Tradice Příbramského dětského sboru však nebyla přerušena. Taktovku převzal po Antonínu Vepřekovi jeho syn Vladimír, který umírá nečekaně v srpnu roku 2002. Pokračovatelem je ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami.

Základní škola Jiráskovy sady v Příbrami: třída 1.A s učitelkou Alenou Božkovou.

Základní škola Jiráskovy sady v Příbrami: třída 1.A s učitelkou Alenou Božkovou. Foto: Klára Ctiborová

Základní škola Jiráskovy sady v Příbrami: třída 1.B s učitelkou Hanou Machutovou.

Základní škola Jiráskovy sady v Příbrami: třída 1.B s učitelkou Hanou Machutovou. Foto: Klára Ctiborová

Základní škola Jiráskovy sady v Příbrami: třída 1.C.

Základní škola Jiráskovy sady v Příbrami: třída 1.C. Foto: Klára Ctiborová

Příště si představíme děti ze ZŠ pod Svatou Horou v Příbrami. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 30. října 2019.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky