Kdo žije v okolí Vojenského újezdu (VÚ) Brdy, toho tato událost nijak nepřekvapí. Zprávy o nálezu nevybuchlé munice z území Brd dostáváme prakticky každý týden.

V souvislosti s chystaným odchodem české armády se bohužel objevují tendence podobné policejní zprávy bagatelizovat. Dozvěděl jsem se nedávno na setkání s ministrem obrany Alexandrem Vondrou, že situace v Brdech z hlediska ohrožení občanů nevybuchlou municí není nijak zlá. Proč to ministr tvrdí?
Podle mého názoru proto, aby vláda České republiky nemusela před předáním území Vojenského újezdu Brdy pod civilní správu provést důkladný pyrotechnický průzkum a sanaci nebezpečných trhavin. Toto opatření je totiž nejen velmi náročné, ale i nákladné. A nějaké zvýšené náklady? To je to poslední, co si představitelé ministerstva obrany v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy přejí.

Opustit Brdy ale bude drahé. A nejen kvůli nezbytně nutné sanaci území od nevybuchlé munice. Drahé budou i výjezdy jineckých vojáků na střelby do jiných, od Brd velmi vzdálených vojenských výcvikových prostor. Pokud ovšem nebude jinecká dělostřelecká brigáda rovněž zrušena. Že to není možné? Ale je. Podobně jsme kdysi byli ubezpečováni, že vojáci zůstanou i v Rožmitále pod Třemšínem. Pak ale nastala změna a vojáci z nákladně modernizovaných rožmitálských kasáren odešli.

Ministr Vondra na setkání se starosty minulý týden v Jincích prohlásil, že záměr armády opustit Vojenský prostor Brdy je neměnný. Rozumím tomu, že rozloha vojenských výcvikových prostor v České republice je zbytečně velké. Ale proč právě Brdy? Proč vojáci neopustí raději Boletice, nebo Doupovské Hory (VVP Hradiště)? Když jsem chtěl znát analýzu, na základě které se ministerstvo obrany rozhodlo právě pro Brdy, byl jsem odmítnut. Chtěl jsem se dozvědět, zda v analýze najdu odpovědi na celou řadu otázek, které se v souvislosti s likvidací VÚ Brdy objevují.

Nejde náhodou o „pomstu“ za odpor starostů podbrdských měst a obcí proti americkému radaru? A jaké záruky nám ministerstvo obrany dá, že se majetek v Brdech nerozkrade a nezničí tak, jako se to stalo v případě Ralska? A nebude likvidace VÚ Brdy znamenat také konec vojenské posádky v Jincích? A co bude se supertajným pracovištěm uprostřed brdských lesů o jehož existenci se nahlas nemluví ani na setkání s ministrem obrany?
Na všechny tyto otázky by veřejnost měla dostat jednoznačné odpovědi dříve, než VÚ Brdy přejde pod civilní zprávu.

MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami