Dne 11. srpna 2011 jsem se jako starosta obce Chaloupky zúčastnil jednání v Posádkovém domě armády v Jincích, které se týkalo rušení Vojenského újezdu Brdy. Jednání byli přítomni ministr obrany (MO) Alexandr Vondra a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Se mnou jel Ing. Březovský, člen zastupitelstva obce a bývalý přednosta ÚÚVÚ Brdy. První nemilé překvapení nastalo při prezenci, když Ing. Březovskému bylo sděleno, že pro něj není židle a má jednání opustit. Nakonec zasáhl starosta Příbrami a senátor Josef Řihák a židle se našla.

Druhé nemilé překvapení byla prezentace záměru rušení ze strany MO. Byli jsme doslova „nakrmeni“ nic neříkajícími frázemi a čísly. Největším zaklínadlem ovšem byla „Analýza stávajícího stavu“, která by měla být součástí Bílé knihy o obraně zpracované MO. Tam však nic není. Na dotazy ohledně analýzy ministr Vondra sdělil, že ji vypracovali sami generálové a jemu byla dána již hotová a že nám oznamuje, že to tak bude a nebude o tom diskutovat. Nevysvětlil však, kde se analýza nachází, abychom se s ní mohli seznámit a posoudit, zda jsou skutečně důvodem rušení ekonomické důvody. Kolega Štorkán z Felbabky k tomu trefně poznamenal, že výsledkem příští analýzy generálů může být zjištění, že nemáme válečné loďstvo a armáda vypíše tendr na nákup ponorek.

Kolega Neoral z Trokavce sdělil ministru Vondrovi, že v souvislosti s umístěním radaru byla podbrdským obcím slíbena ministerským předsedou Topolánkem 1,2 miliardy korun na infrastrukturu s tím, že peníze budou, i když radar nebude. Obce, které na tento slib naletěly, mají dnes nepředstavitelné ekonomické problémy. Proto jsou dnes obce velmi nedůvěřivé ke všem prohlášením.

Ministr životního prostředí Chalupa nám řekl, že jeho ministerstvo počítá s vyhlášením CHKO Brdy ještě předtím, než armáda odejde. To ale udělá čáru přes rozpočet mnohým obcím Plzeňského kraje. Ty chtějí v případě odchodu armády rozdělit VP Brdy mezi střední a západní Čechy podle hranice z roku 1949 a prosazují navrácení svého majetku. Jejich stanovisko podporuje i hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Středočeský hejtman David Rath prosazuje převod celého území pod správu Středočeského kraje a nesouhlasí s dělením hranic krajů. Dále je ve hře skupinka obcí, které nesouhlasí s odchodem armády, protože dopad na obyvatele by byl hrozivý. Nedokážu si osobně představit volný průjezd na Příbram po trase Komárov – Ptákov – Chaloupky – Neřežín – Valdek - Obecnice. Sousedíme s jednou částí prostoru, která byla zpřístupněna armádou v rámci otevírání se turismu (Hrachoviště, Valdek). Že bychom na tom bohatli, to se skutečně říci nedá. Naopak, za loňský rok se nám skoro 4x zvedly náklady na likvidaci odpadu v této lokalitě. A to neuklízíme v lesích, které spravují Vojenské lesy a statky. Dále se obáváme, že různí developeři si už brousí zuby na toto území, i když nás přesvědčují, že se to nestane. Ale vezměte si pana Bakalu na Šumavě, ruské stavby u Karlových Varů a podobně.

A proto pokládám odpovědným činitelům tyto otázky, na které jsme nedostali odpověď v Jincích, protože diskuze byla ukončena těsně předtím, než mohl Ing. Březovský (mimochodem, do diskuse se hlásil víc jak půl hodiny) za naši obec tyto otázky položit:
1. Proč se ruší Vojenský újezd Brdy, který je podle armády a předloženého materiálu charakterizován celoročním výcvikem jednotek AČR, PČR a IZS?
2. Kde je ona „analýza“ , která navrhuje jeho zrušení?
3. Proč nám nebyly předloženy porovnávací tabulky jednotlivých újezdů, ze kterých bychom se dověděli náklady na údržbu újezdu, náklady na chod újezdních úřadů, příjmy z pronájmů cvičiště, srovnání v počtu odcvičených dnů v újezdech a další porovnatelné údaje?
4. Je skutečně ekonomické, aby 13. dělostřelecká brigáda z Jinec, posílená o převelenou posádku z Pardubic, jezdila střílet na VP Libavá u Olomouce?

Tímto otevřeným dopisem chci upozornit na tento velice ožehavý problém poslance za tento region, ať jsou již v krajském zastupitelstvu nebo v parlamentu ČR , případně Senátu. Nechci totiž jen tak přihlížet, jak bude nenápadně zničen a rozparcelován kus krásné přírody.

Jiří Chvojka,
starosta obce Chaloupky, Berounsko